طراحی و ساخت انواع پرس ایستاده و افقی مخصوص فشرده نمودن ضایعات

پرس ایستاده ضایعات

مخصوص فشرده نمودن ضایعات کارتن، کاغذ، فلزات نرم و قوطی های نوشابه

 • مدل :دستگاه پرس ایستاده
 • ابعاد جعبه شارژ:۷۰ cm ۱۰۰ x ۵۰ x
 • موتور:موتوژن تبریز
 • پمپ روغن:TDZ اسپانیا
 • جک:ژاپنی
 • بدنه:ورق ۵ میل
 • وزن بسته:۶۰ الی ۱۲۰ کیلوگرم
 • شیر دستی:پارس مهارت

پرس افقی ضایعات

مخصوص فشرده نمودن ضایعات کارتن، کاغذ، فلزات نرم و قوطی های نوشابه

 • مدل: دستگاه پرس ناودانی
 • درب دستگاه: ناودانی یا توافقی ورق ۲۵ میل
 • کالاسله
  • ورق ۱۵ میل به ترکیب ناودانی و صلیبی
  • ۲۵ میل مهار شده با بلبرینگ
 • ابعاد جعبه شارژ
  • ۲۰۰ cm ۱۱۰ x ۵۰ x
  • ۲۰۰ cm ۱۱۰ x ۸۰ x
  • ۲۰۰ cm ۱۱۰ x ۱۱۰ x
 • موتور: موتوژن تبریز - چینی - سلیقه ای
 • پمپ روغن: TDZ اسپانیا
 • جک: ژاپنی پلمپ - دست ساز - بازسازی شده استوک
 • بدنه: ورق ۳۰ میل الی ۱۵۰ میل
 • وزن بسته: ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم
 • شیر آلات: پارس مهارت مشهد،‌ آل کن ترکیه ای توافقی